Δεσμοί Αίματος

Και θα ζω,
και θα πεθαίνω με σένα
αγκαλιά αργά το βράδυ
          θα χορεύεις
Πάνω στο στήθος το λευκό, το γκρίζο
Το παρατημένο από τα χάδια
Αυτό, το Γδαρμένο θα φαντάζει έρωτα
Ξανά, με σένα αργά το βράδυ
 
Στην τιμή σου
Στο αίμα σου, θα στάζει
για μένα όλη τη νύχτα
μέχρι το πρώτο φως, της φυγής
το ξημέρωμα όταν έρθει
θα δούμε των χρόνων την αλήθεια
Ξανά,
        
          μαζί σου δαίμονα.
Categories Greek PoemsTags , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close